WÓJT GMINY MIERZĘCICE

    na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

i n f o r m u j ę,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 (od dnia 21.12.2006r. do 12.01.2007r.) został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 447 położonej w Sadowiu, przy ulicy Dalekiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Wójt Gminy Mierzęcice    

(-) mgr Krzysztof Kobiałka  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:22.12.2006 14:49
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:22.12.2006 14:49