OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

 

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Mierzęcice,

do kontaktów: Grzegorz Gawroński, Jerzy Jóźwik,

ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie,

tel. 032 2887900, fax 032 2887055, e-mail: gmina@mierzecice.pl, www.mierzecice.pl.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Tak.

Nr 226 poz. 44890 z 31.08.2006 r.

Szacunkowa wartość całkowita (bez VAT): 154.794,05 EUR.

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)  Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane
2)  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
3)  Nomenklatura
3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.26.00.00-7,
45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.42.10.00-4,
45.33.11.10-0    

4)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Mierzęcicach przy ul Wolności 68.
5)  Krótki opis: docieplenie zewnętrznych przegród budowlanych, częściowa wymiana stolarki okiennej, modernizacja kotłowni.
   

SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
III.1)     Udzielenie i wartość zamówienia
1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usugowo-Hanlowe UNIJUS Jarzy Szwenk, ul. Orląt Lwowskich 1, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 280 13 63, 
032 281 78 41, fax 032 281 78 41.

1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):

Cena: 469.031,58

Oferta z najniższa ceną: 469.031,58 / oferta z najwyższą ceną: 587.820,71

Waluta: PLN

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
IV.1)   Data udzielenia zamówienia: 07.12.2006
2)  Liczba otrzymanych ofert: 2

3)  Data wysłania ogłoszenia (przekazania Prezesowi UZP): 11.12.2006.

 

 

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice 

 

mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Mierzęcicach przy ul Wolności 68.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:11.12.2006 12:36
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:11.12.2006 12:36