Uchwała Nr III / 10 / 2006
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 7 grudnia 2006r.

 

w sprawie: powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy Mierzęcice wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mierzęcice.

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)

 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala 

§ 1

Powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy Mierzęcice wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mierzęcice, z wyłączeniem prawa do ustalania wynagrodzenia.

§ 2

Traci moc uchwała Nr II/12/2002 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 3 grudnia 2002r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Twardoch       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy Mierzęcice wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:11.12.2006 11:12
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:11.12.2006 11:12