Uchwała Nr II / 5 / 2006
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 1 grudnia 2006 roku.

 

w sprawie: powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

 

     Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

Powołać stałą Komisję Oświaty, Kultury i Zdrowia w następującym składzie:

Jacek Biedroń
Lidia Wesołek
Przemysław Pasamonik
Anna Jaskólska
Jerzy Krzykawski
Andrzej Gwóźdź
Czesław Kwoka

§ 2

Na Przewodniczącego Komisji powołano Panią Annę Jaskólską.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przwodniczący Rady Gminy

Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:11.12.2006 09:56
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:11.12.2006 09:56