Uchwała Nr IX/68/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

 

w sprawie: finansowania zadania realizowanego przez Gminę Mierzęcice przy udziale środków z Programu SAPARD.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./. art. 110 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm. /

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1.

Finansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Mierzęcice przy współudziale środków z Programu SAPARD, uwzględaniające koszty rzeczywiste tj. po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót zadania pn.:

"Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Boguchwałowicach"

  • całkowity koszt zadania wg przetargu - 668.812,65 zł
  • wielkość środków finansowych w ramach z Programu SAPARD - 310.663,47 zł
  • wielkość środków finansowych z budżetu Gminy Mierzęcice - 358.149,18 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie finansowania zadania realizowanego przez Gminę Mierzęcice przy udziale środkow z Programu SAPARD.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:04.11.2003 14:27
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:27