Uchewała Nr IX/66/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 25 kwietnia 2003 roku.

 

w sprawie: zamiany nieruchomości.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ i art. 15 ust. 1 o gospodarce nieruchomościami / Tekst jednolity z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm /.

Rada Gminy

uchwala

§ 1

Przeznaczyć do zamiany nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Gminy, położone w Mierzęcicach, oznaczone nr ewidencyjnym 945/11, 945/12 k. m. 13 i 1151/6 k. m. 15 o łącznej powierzchni 1598 m2 , uregulowane w księgach wieczystych KW 2821 i KW 3755, na nieruchomości niezabudowane, stanowiące właność Pana Jerzego Kyrcza, położone w Mierzęcicach, oznaczone nr ewidencyjnym 11521/1, 1152/3, 1152/5 k. m. 15 i 944/13 k. m. 13 o łącznej powierzchni 1285 m2 , uregulowane w księdze wieczystej KW 3787.

§ 2

Różnice wartości zamienianych nieruchomości regulowane będą w formie dopłat po dokonaniu wyceny zamienianych nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:04.11.2003 14:05
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:26