INFORMACJA


Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w wyniku przeprowadzonych w dniach od 08.12.2014r. do 15.12.2014r. konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym nie wpłynął do tutejszego Urzędu żaden „Formularz zgłaszania uwag i wniosków”, stanowiący załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice nr 0050.1.2014 z dnia 01 grudnia 2014r.
Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 08.12.2014r. do 15.12.2014r.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.12.2014 13:57
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:23.12.2014 13:57