Mierzęcice, dnia 03.12.2014 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


sporządzona na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).


Data, miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

25.11.2014 r., sala posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej stanowiących własność Gminy Mierzęcice.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

działka nr 187/7 k.m. 2 o pow. 0,1550 ha, obręb Sadowie, księga wieczysta CZ1Z/00048607/5.

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

Cena wywoławcza nieruchomości:

95.527,- zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

96.500, - zł

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Katarzyna Piotrowska


                                                                    z up. Wójta
                                                         (-) mgr Andrzej Cembrzyński

                                                                     Zastępca WójtaPowrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:03.12.2014 14:52
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:03.12.2014 14:52