WÓJT GMINY MIERZĘCICE


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 07.11.2014 r. do 28.11.2014 r.) został wywieszony

wykaz nieruchomości

położonej w obrębie Toporowice przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.                                                                    Wójt Gminy Mierzęcice
                                                                 (-) mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Toporowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:07.11.2014 08:52
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:07.11.2014 08:52