OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 13 września
2006r.

 

          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Z A W I A D A M I A M

że w dniu 13.09.2006r. na wniosek: Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S. A. Katowice, ul. Korfantego 38 została wydana, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:

  • "Budowa drogi pożarowej od progu DS27 w kierunku wschodnim - część nowa odcinek AB i odcinek BC część remontowana" na terenie działki nr 578/8, obręb Nowa Wieś KM w Gmine Mierzęcice.

 

        Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej powyższego zamierzenia inwestycujnego można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 4. tel. (032) 288-79-00 w. 116

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dotyczące - "Budowa drogi pożarowej od progu DS27 w kierunku wschodnim - część nowa odcinek AB i odcinek BC część remontowana"
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:18.10.2006 14:02
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:18.10.2006 14:02