INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY

 

Zgodnie z art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) informuję, iż w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zamówienia pn.: „termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Mierzęcicach przy ul. Wolności 68, wybrana została oferta konsorcjum reprezentowanego przez firmę:

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

UNIJUST Jerzy Szwenk

41-902 Bytom, ul. Orląt Lwowskich 1

 

 

            Oferta konsorcjum firm: PPUH UNIJUST Jerzy Szwenk 41-902 Bytom oraz Spółki Inżynierskiej HEATEX Gałązka, Budziński Spółka Jawna 42-600 Tarnowskie Góry ul. Orląt Lwowskich 1, została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z rozdziałem XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdyż przedstawia ona najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów oceny ofert – najniższa cena.

Mierzęcice, dnia 17.10.2006r.

 

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice

 

 /-/ Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - roboty budowlane - „termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Mierzęcicach przy ul. Wolności 68”.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:18.10.2006 11:07
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:18.10.2006 11:07