Mierzęcice, dnia 29.10.2014 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


sporządzona na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450, z 2013 r. poz. 942).


Data, miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

21.10.2014 r., sala posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnej w Toporowicach stanowiącej własność Gminy Mierzęcice.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

działka nr 627 k.m. 5 o pow. 0,1312 ha, obręb Toporowice, księga wieczysta CZ1Z/00045648/3.

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 2

Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Cena wywoławcza nieruchomości:

19.623,- zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

30.000, - zł

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Zdzisława Kyrcz


                                                                Wójt Gminy Mierzęcice

                                                             (-) mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Toporowicach
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:29.10.2014 14:13
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:29.10.2014 14:13