Informacja

Wójt Gminy Mierzęcice informuje o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Spisy wyborców będą udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, pokój Nr 27 w dniach od 28 października do 31 października 2014r. w godzinach pracy urzędu: wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30 w środę od 9.00 do 17.00.


Wójt Gminy Mierzęcice   

/-/ mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja Wójta Gminy Mierzęcice o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.10.2014 12:51
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:29.10.2014 08:56