INFORMACJA
DOTYCZĄCA SZKOLENIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


W dniu 30 października 2014r. (czwartek) o godz. 14:00 odbędzie się szkolenie obwodowych komisji wyborczych.


Miejsce szkolenia:

  • Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, sala posiedzeń, I piętro.


Spotkanie jest pierwszym posiedzeniem komisji, na którym komisja ze swego składu osobowego dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy. Na pierwszym posiedzeniu zostanie również przeprowadzone szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych.


UWAGA:
Przypomina się o obowiązku uczestniczenia w pierwszym spotkaniu wszystkich członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Nieusprawiedliwiona nieobecność na pierwszym posiedzeniu jest podstawą do odwołania ze składu komisji.
 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (32) 288 79 00 wewn. 208.


Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:24.10.2014 15:26
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:24.10.2014 15:42