O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

Nr GK.7331-15/5/06
z dnia 04.10. 2006 r.

 

      Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. “O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” ( Dz. U Nr 80 z 2003 r. Poz. 717 z póżniejszymi zmianami )


z a w i a d a m i a m,


że na wniosek Gminy Siewierz reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz wydana została decyzja GK.7331-15/4/ICP-5/06 z dnia 04.10.2006r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 12 m3 dla budynku Remizy OSP położonego w Leśniakach na działce o numerze geodezyjnym 232/1 ( KM 3)

Odwołanie od w/w decyzji strony postępowania mogą składać w terminie 14-dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice pokój nr 4 tel. (032 288 7900 w. 121.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80 z 2003r. Nr 717 z późniejszymi zmianami ). 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 12 m3 .
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:06.10.2006 09:59
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:06.10.2006 09:59