OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

z dnia 29 września 2006 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)

z a w i a d a m i a m

 

 że w dniu 29.09.2006 r. na wniosek: Gminy Mierzęcice reprezentowanej przez Wójta Gminy Mierzęcice została wydana decyzja Nr GK.7627-1/7/D/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

 

 

 

       "Remoncie nawierzchni drogi gminnej ul. Kościelnej"

 

 

 

 

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr 1257/1, 1257/2, 1227 położonych w Mierzęcicach. 

 

 

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na w/w decyzję w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Mierzęcice, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

                                                                  Wójt Gminy Mierzęcice

 

   /-/ Stanisław Paks   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Kościelnej.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.10.2006 14:48
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.10.2006 14:50