OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Mierzęcice,
do kontaktów: Grzegorz Gawroński, Jerzy Jóźwik,
ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie,
tel. 032 2887900, fax 032 2887055, e-mail: gmina@mierzecice.pl, www.mierzecice.pl.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nie
Szacunkowa wartość całkowita (bez VAT): 46.182,54 EUR.

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)    Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane
2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
3)  Nomenklatura
3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.11.12.00, 45.23.31.42, 45.23.21.30
4)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi gminnej – ul. Kościelnej.
5)  Krótki opis: zerwanie istniejącej nawierzchni, korytowanie, wykonanie remontu przepustu wraz ze ściankami czołowymi, wzmocnienie podłoża gruntowego cementem, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu, ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu.

SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
III.1)  Udzielenie i wartość zamówienia
1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Usługi remontowo-Budowlane, 42-431 Zawiercie ul. Okiennik 22, woj. śląskie, tel. 0-32 287 74 14, fax 032 287 76 76.
1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):
Cena: 237.234,71
Oferta z najniższa ceną: 237.234,71 / oferta z najwyższą ceną: 237.234,71
Waluta: PLN

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
IV.1)   Data udzielenia zamówienia: 28.09.2006r.
2)  Liczba otrzymanych ofert: 1

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - remont nawierzchni drogi gminnej – ul. Kościelnej.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.10.2006 11:12
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.10.2006 11:12