Uchwała Nr VII/62/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 31 marca 2003 roku.

 

w sprawie: powołania Komisji Inwetaryzacyjnej.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i utawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm./

Rada Gminy

uchwala

§ 1

Powołać Komisję Inwentaryzacyjną w celu komunalizowania mienia na wniosek Gminy w następującym składzie:

  1. Czapla Weronika
  2. Rajewska Wiesława
  3. Kyrcz Zbigniew
  4. Krzyśpiak Andrzej

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.10.2003 12:02
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:23