OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Mierzęcice,
do kontaktów: Grzegorz Gawroński, Jerzy Jóźwik,
ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie,
tel. 032 2887900, fax 032 2887055, e-mail: gmina@mierzecice.pl, www.mierzecice.pl.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nie
Szacunkowa wartość całkowita (bez VAT): 13592,38 EUR.

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)    Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane
2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
3)  Nomenklatura
3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.26.10.00, 45.26.23.10, 45.26.23.11, 45.26.25.22

4) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu budynku remizy OSP w Boguchwałowicach
5)  Krótki opis: Rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie belek żelbetowych pod konstrukcję dachu, wykonanie więźby dachowej, wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, podmurowanie kominów, montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
III.1)  Udzielenie i wartość zamówienia
1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Usługi Budowlane Krzysztof Ciepliński, 42-504 Brzękowice Górne 46, woj. śląskie, tel. 0-32 288 78 60.
1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):
Cena: 54698,89
Oferta z najniższa ceną: 54698,89 / oferta z najwyższą ceną: 56086,27
Waluta: PLN

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
IV.1)   Data udzielenia zamówienia: 12.09.2006r.
2)  Liczba otrzymanych ofert: 2

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - remont dachu budynku remizy OSP w Boguchwałowicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:15.09.2006 13:19
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.09.2006 13:21