Mierzęcice, dnia 13.08.2014 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


sporządzona na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450, z 2013 r. poz. 942).


Data, miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

05.08.2014 r., sala posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnych w Sadowiu stanowiących własność Gminy Mierzęcice.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

działki nr 208, 209, 210 i 211 k.m. 2 o pow. 0,4636 ha, obręb Sadowie, księgi wieczyste CZ1Z/00048607/5 i CZ1Z/00046701/0.

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

Cena wywoławcza nieruchomości:

115.000,- zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

116.150, - zł

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Budokontrakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


                                                                      z up. Wójta
                                                         (-) mgr Andrzej Cembrzyński

                                                                   Zastępca Wójta

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:13.08.2014 10:54
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:13.08.2014 10:54