INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY

 

Zgodnie z art. 92, UST. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) informuję, iż w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zamówienia pn.: „Remont nawierzchni drogi gminnej – ul. Kościelnej ”, wybrana została oferta firmy:

Usługi Remontowo-Budowlane

42-431 Zawiercie, ul. Okiennik 22

            Oferta firmy Usługi Remontowo-Budowlane została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z rozdziałem XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdyż przedstawia ona najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów oceny ofert – najniższa cena.

Mierzęcice, dnia 08.09.2006r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „Remont nawierzchni drogi gminnej – ul. Kościelnej ”
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:11.09.2006 10:08
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:11.09.2006 10:08