WÓJT GMINY MIERZĘCICE

 

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.)

 

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 22.07.2014 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Wsi. Przetarg odbędzie się w dniu 2 września 2014 r.

 

                                                                Wójt Gminy Mierzęcice

                                                             (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Wsi
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:22.07.2014 08:04
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:22.07.2014 08:08