Wójt Gminy Mierzęcice

     na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

i n f o r m u j ę

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 (od dnia 1.09.2006 r. do 23.09.2006 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości (położonych w Przeczycach, Sadowiu, Mierzęcicach i Toporowicach) przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Wójt Gminy Mierzecice

/-/ Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:04.09.2006 09:05
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:04.09.2006 09:05