Wójt Gminy Mierzęcice

 

      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z 2004, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 

i n f o r m u j e

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 (od dnia 24.08.2006r. do 15.09.2006r.) został wywieszony wykaz nieruchomości (położonych w Boguchwałowicach) przeznaczonych do sprzedania w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Stanisław Paks     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości do sprzedania.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:25.08.2006 11:07
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.08.2006 11:12