OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Mierzęcice,
do kontaktów: Grzegorz Gawroński, Jerzy Jóźwik, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, fax 032 2887055, e-mail: gmina@mierzecice.pl, www.mierzecice.pl.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nie
Szacunkowa wartość całkowita (bez VAT): 9474,17 euro

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)  Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane
2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
3)  Nomenklatura
3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.26.1210, 45.26.13.20. 
4) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi budynku remizy OSP w Toporowicach
5)  Krótki opis: Rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów, wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną na styropapie, montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
   

SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
III.1)  Udzielenie i wartość zamówienia
1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa”, 42-400 Zawiercie ul. Pogorzelska 5, woj. śląskie, tel. 0-32 67 220 88, fax 0-32 67 231 75.
1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT):
Cena: 33.923,40

Oferta z najniższa ceną: 33.923,40 / oferta z najwyższą ceną: 46487,83
Waluta: PLN

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
IV.1)   Data udzielenia zamówienia: 02.08.2006r.
2)  Liczba otrzymanych ofert: 2

 


Wójt Gminy Mierzęcice

/-/Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "Remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi budynku Remizy OSP w Toporowicach."
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:08.08.2006 11:18
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:01.09.2006 14:03