WÓJT GMINY MIERZĘCICE

 

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 518)

 

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 15.05.2014 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwałowicach przy ul. Kaczeńców. Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r.

 

                                                                Wójt Gminy Mierzęcice

                                                             (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwałowicach
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:15.05.2014 08:03
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:15.05.2014 08:14