INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zgodnie z art. 92, UST. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) informuję, iż w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zamówienia pn.: „Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi budynku Remizy OSP w Toporowicach”, wybrana została oferta firmy:


Spółdzielnia Rzemieślnicza „WIELOBRANŻOWA”

42-400 Zawiercie ul. Pogorzelska 5


Oferta firmy „WIELOBRANŻOWA” została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z rozdziałem XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdyż przedstawia ona najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów oceny ofert – najniższa cena.


Mierzęcice, dnia 21.07.2006r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi budynku Remizy OSP w Toporowicach”
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:21.07.2006 15:14
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:21.07.2006 15:14