OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

z dnia 17 lipca 2006 r.

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że działając na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 1 i 1a ustawy Prawo ochrony środowiska pismem z dnia 17.07.2006 r. zwrócono się do Starosty Będzińskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie nawierzchni drogi gminnej ul. Kościelnej” na działkach nr 1257/1, 1257/2, 1227 położonych w Mierzęcicach.


 

Wójt Gminy Mierzęcice

 

     /-/ Stanisław Paks

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Remoncie nawierzchni drogi gminnej ul. Kościelnej".
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:17.07.2006 13:05
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:12.09.2006 10:49