OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
z dnia 14 lipca 2006 r.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem Nr NS/ZNS/523/425/2102/85/06 z dnia 10.07.2006 r. oraz Starosta Będziński postanowieniem nr WOŚ.7633-61/06 z dnia 12.06.2006 r. nie nałożyli obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Remoncie nawierzchni drogi gminnej ul. Kościelnej” na działkach nr 1257/1, 1257/2, 1227 położonych w Mierzęcicach.

Ponadto, informuję iż uwzględniając powyższe opnie oraz biorąc pod uwagę zakres inwestycji zostało wydane postanowienie nr GK.7627-1/3/06 z dnia 13.07.2006 r. o stwierdzeniu braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:14.07.2006 14:33
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:17.07.2006 12:59