Mierzęcice, dnia 26.03.2014 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


sporządzona na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).


Data, miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

18.03.2014 r., sala posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnych w Boguchwałowicach stanowiących własność Gminy Mierzęcice.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

działka nr 483/316 k.m. 5 o pow. 0,0318 ha, obręb Boguchwałowice, księga wieczysta CZ1Z/00030810/2.

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 2

Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Cena wywoławcza nieruchomości:

27.800,- zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

28.080, - zł

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Magdalena Dwornik


                                                            Wójt Gminy Mierzęcice

                                                             (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Boguchwałowicach
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:26.03.2014 10:04
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:26.03.2014 10:04