INFORMACJA


Informuję, że od dnia 04 marca 2014 r. do dnia 13 marca 2014 r. przeprowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego „ Mój rynek.


Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków", stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.594.2014 z dnia 14 lutego2014 r.

Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice oraz dostępny jest u Sekretarza Gminy Mierzęcice.

Wypełniony formularz zgłaszania uwag i wniosków należy składać do dnia 13 marca 2014r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@mierzecice.pl


Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego „ Mój rynek”.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:25.02.2014 15:13
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:10.12.2014 09:38