WÓJT GMINY MIERZĘCICE

 

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

 

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 14.02.2014 r. zostało wywieszone ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Boguchwałowicach przy ul. Sokołów. Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2014 r.

 

                                                                Wójt Gminy Mierzęcice

                                                             (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Boguchwałowicach
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:14.02.2014 08:48
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:14.02.2014 08:58