Uchwała VI/55/2003

Rada Gminy Mierzęcice

z dnia 28 lutego 2003 roku.

 

w sprawie: nabycia wierzytelności z tytułu nakładów na nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Mierzęcicach.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /

Rada Gminy

uchwala

§ 1

Nabyć na rzecz Gminy wierzytelności z tytułu poczynionych nakładów w postaci: budynku zlewni mleka, magazynu pasz, wiaty oraz szamba znajdujących ię na nieruchomościach nr 892/1 i 892/4 położonych w Mierzęcicach objętych KW 4390 za cenę 16.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nabycia wierzytelności z tytułu nakładów na nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:15.10.2003 11:30
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:21