Uchwała Nr VI/54/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 28 lutego 2003 roku.

 

w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej.

 

       Na podtawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /

 Rada Gminy

uchwala

§ 1

Nabyć umową sprzedaży nieruchomości gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 3/8 k. m. 1 o powierzchni 269 m2 położoną w Boguchwałowicach od P. Weroniki Czapla za uzgodnioną cenę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza ię Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:15.10.2003 11:17
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:21