Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Treść uchwały w załączniku.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:04.12.2013 10:00
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:04.12.2013 10:00