Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Treść uchwały w załączniku.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:04.12.2013 09:56
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:04.12.2013 10:00