Mierzęcice, dnia 27.11.2013 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


sporządzona na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).


Data, miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

19.11.2013 r., sala posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnych w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego stanowiących własność Gminy Mierzęcice.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

działka nr 584/2 k.m. 8 o pow. 0,0748 ha, obręb Nowa Wieś, księga wieczysta CZ1Z/00046470/1.

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 2

Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Cena wywoławcza nieruchomości:

51.800,- zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

71.000, - zł

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Tomasz MedajData, miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

19.11.2013 r., sala posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnych w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego stanowiących własność Gminy Mierzęcice.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

działka nr 584/3 k.m. 8 o pow. 0,0841 ha, obręb Nowa Wieś, księga wieczysta CZ1Z/00046470/1.

Ustanowienie służebności gruntowej na całej szerokości działki 584/1, wydzielonej jako droga wewnętrzna, za jednorazową opłatę w wysokości 12.083 zł netto + 23% podatku VAT w wysokości 2.779,09 zł, tj. kwotę 14.862,09 zł.

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Cena wywoławcza nieruchomości:

34.383,- zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

34.733, - zł

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Tomasz Medaj


 

                                                                      z up. Wójta
                                                         (-) mgr Andrzej Cembrzyński

                                                                   Zastępca WójtaPowrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:27.11.2013 08:41
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:27.11.2013 08:41