WÓJT GMINY MIERZĘCICE

 

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)


informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 23.10.2013 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej i w Mierzęcicach przy ul. Widokowej. Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r.

 

                                                           Z up. Wójta Gminy Mierzęcice
                                                           (-) mgr Andrzej Cembrzyński
                                                                       Zastępca Wójta


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej i w Mierzęcicach przy ul. Widokowej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:23.10.2013 12:53
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:23.10.2013 12:59