Mierzęcice, dnia 25.09.2013 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


sporządzona na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).


Data, miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

17.09.2013 r., sala posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnych w Boguchwałowicach stanowiących własność Gminy Mierzęcice.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

działka nr 483/313 k.m. 5 o pow. 0,0357 ha, obręb Boguchwałowice, księga wieczysta CZ1Z/00030810/2.

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Cena wywoławcza nieruchomości:

31.200,- zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

31.520, - zł

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Leszek MańkaData, miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

17.09.2013 r., sala posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnych w Boguchwałowicach stanowiących własność Gminy Mierzęcice.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

działka nr 483/314 k.m. 5 o pow. 0,0361 ha i 1/2 udziału w działce nr 483/312 k.m. 5 o pow. 0,0311 ha, obręb Boguchwałowice, księga wieczysta CZ1Z/00030810/2.

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Cena wywoławcza nieruchomości:

33.700,- zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

34.040, - zł

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Leszek Mańka


 

Data, miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

17.09.2013 r., sala posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnych w Boguchwałowicach stanowiących własność Gminy Mierzęcice.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

działka nr 483/315 k.m. 5 o pow. 0,0523 ha i 1/2 udziału w działce nr 483/312 k.m. 5 o pow. 0,0311 ha, obręb Boguchwałowice, księga wieczysta CZ1Z/00030810/2.

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Cena wywoławcza nieruchomości:

46.300,- zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

46.770, - zł

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Leszek Mańka
                                                      Wójt Gminy Mierzęcice

                                                   (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Boguchwałowicach
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:25.09.2013 14:52
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:26.09.2013 15:02