Mierzęcice, dnia 11.09.2013 r.


WÓJT GMINY MIERZĘCICE


na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

informuje, że

w dniu 03.09.2013 roku (wtorek) w sali posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, odbył się:

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, położonej w Sadowiu - działki nr 447 k.m. 3 objętej księgą wieczystą CZ1Z/00048607/5.

Do uczestnictwa w przetargu została dopuszczona jedna osoba, osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosiła:

59.844, - zł.

Nieruchomość została sprzedana za cenę:

60.444, - zł,

jako najwyższą cenę osiągniętą w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie licytacji.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę wraz z podatkiem VAT (23%) w wysokości:

69.756,21,- zł.

Nabywcą nieruchomości została następująca osoba:

Aleksander Wałęsa
zam. Sadowie ul. Daleka 8, 42-460 Mierzęcice                                                                        z up. Wójta
                                                         (-) mgr Andrzej Cembrzyński

                                                                    Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Sadowiu stanowiącej własność Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:11.09.2013 09:48
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:11.09.2013 09:48