OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 23 marca 2006 r.


       Na podstawie art. 13 § 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr X/78/2003 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania.


W związku z powyższym informuje się co następuje:

  1. Akcja odszczurzania poprzedzona jest akcją porządkową, przeprowadzoną w okresie od 3 do 14 kwietnia 2006 r.

  2. Właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Mierzęcice zobowiązani są do oczyszczenia ze wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych posesji i innych miejsc oraz do zaopatrzenia się w odpowiednią ilość trutki.

  3. W okresie od 18 do 28 kwietnia 2006 r. przeprowadzona zostanie na terenie Gminy Mierzęcice powszechna akcja odszczurzania.

  4. Akcja odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, a także na terenach gospodarstw rolnych. Trutkę należy wyłożyć na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w toaletach, w składach gospodarczych itp.

  5. W czasie wykonywania czynności związanych z odszczurzaniem należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach poszczególnych trutek. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i otoczyć je w tym okresie szczególna opieką.W miejscach gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUCIZNA”.

  6. Padłe gryzonie należy usuwać na bieżąco i zakopywać na głębokości co najmniej 1m, w odległości nie mniejszej niż 50 m od źródeł wody pitnej. Po 28 kwietnia 2006 r. należy usunąć pozostałą trutkę i oczyścić nieruchomość.

  7. Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem oraz kontrolę jej wykonania pełnić będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, Komisariat Policji w Siewierzu oraz Urząd Gminy Mierzęcice.


Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Stanisław Paks    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przeprowadzeniu na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:31.03.2006 10:14
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:31.03.2006 10:14