O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY  MIERZĘCICE

Nr GK. 7331-78 / 7 /05

z dnia 16 lutego 2006 r.

 

            Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póżniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

 

 

że w dniu 16.02.2006 r. na wniosek Gminy Siewierz reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz wydana została decyzja Nr GK.7331-78/6/ICP-2/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

„Budowa  kanalizacji  sanitarnej   w  Siewierzu etap II  -  strona zachodnia“  na działkach o numerach:

1140, 1141, 1145,  1183,  1837,  2108, 2201, 2203, 2208, 2271, 2272, 2273, 2504, 2505, 2507, 2515, 2519, 2539, 2540, 2579, 2603, 2729, 2742, 2802, 3190, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8601, 8608, 8609, 8610, 8652, 8671, 8676, 8700, 8779, 8780, 8783, 8784, 9226, 139/2, 1073/1, 1073/2, 1073/4, 1142/1, 1142/2, 1142/3, 1143/1, 1146/1, 1146/2, 1147/10, 1147/12, 1147/13, 1147/6, 147/7, 1147/8, 1148/1, 1148/2, 1149/1, 1149/2, 1150/1, 1150/2, 1151/3, 1151/4, 1159/2, 1160/1, 1181/2, 1181/8, 2204/10, 2204/41, 2204/42, 2206/19, 2206/25, 2207/3, 2506/1, 2506/2, 2508/1, 2508/3, 2508/4, 2509/1, 2509/2, 2510/1, 2510/2, 2511/1, 2511/2, 2512/4, 2513/3, 2513/4, 2514/1, 2516/2, 2517/1, 2520/1, 2520/2, 2525/1, 2527/1, 2529/1, 2530/1, 2531/1, 2532/1, 2533/1, 2534/1, 2578/8, 2602/1, 2616/1, 2626/1, 2626/2, 2652/2, 2653/3, 2655/1, 2656/1, 2683/1, 2739/2, 2803/7, 2803/8, 2803/9, 8590/3, 8594/2, 862/10, 862/11, 862/12, 862/13, 8699/1, 8699/2, 1013/1, 8698, 2657/1, 2690/5, 2690/7,  862/15 położonych  w  Siewierzu.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej powyższego zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, pok. nr 3. tel. (032) 288 79 00 w. 116.

Odwołanie od w/w decyzji  strony postępowania mogą składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80 z 2003r. Nr 717 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

                                                          Wójt Gminy Mierzęcice

 

                                                             inż. Stanisław Paks

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Siewierzu etap II - strona zachodnia.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:20.02.2006 12:58
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.02.2006 12:58