Uchwała Nr IV/47/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 17 stycznia 2003 roku.

 

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

 

        Na podstawie § 17 Statutu sołectwa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/129/96 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 20 czerwca 1996 roku.

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

  1. Przeprowadzić wybory sołtysa i rad sołeckiej w sołectwach:
    Boguchwałowice, Mierzęcice, Najdziszów, Nowa Wieś, Przeczyce, Sadowie, Toporowice, Zawada, Mierzęcice Osiedle
    w terminie do 31 marca 2003 roku.
  2. O terminie i miejscu wiejskich zebrań wyborczych mieszkańcy zostaną powiadomieni w formie ogłoszeń.
  3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska   

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:13.10.2003 12:46
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:18