WÓJT GMINY MIERZĘCICE


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 26.04.2013 r. do 17.05.2013 r.) został wywieszony

wykaz nieruchomości

położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej i ul. Dalekiej oraz w Mierzęcicach w narożniku ul. Wolności i ul. Widokowej, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.                                                                    Wójt Gminy Mierzęcice
                                                                 (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej i ul. Dalekiej oraz w Mierzęcicach w narożniku ul. Wolności i ul. Widokowej przeznaczonych do sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:26.04.2013 11:49
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:26.04.2013 11:55