Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o modernizacji gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami zlokalizowanego w Mierzęcicach przy ul. Wolności.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 24.11.2005 r. zostało wszczęte na wniosek, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:


  • Modernizacji gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami zlokalizowanego w Mierzęcicach przy ul. Wolności


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr: 71, 72, 73, 74, 75, 76 położonych w Nowej Wsi oraz nr: 552, 554, 555/1, 556/2, 557/2, 558/3, 560/2, 560/1, 561/3, 562/3, 563/1, 563/2, 564/3, 565/3, 567/3, 568/3, 570/3, 574/1, 574/2, 575/5, 576/2, 577/2, 578/2, 578/3, 579/2, 580/2, 581/2, 582/2, 583/3, 584/3, 585/3, 586/3, 587/1, 588/5, 588/1, 589/3, 591/3, 592/3, 593/8, 594/3, 595/3, 596/7, 596/4, 597/3, 600/3, 598/3, 599/1, 601/3, 602/3, 603/3, 604/8, 605/2, 606/2, 607/3, 609/4, 611/6, 633, 612/5, 613/3, 614/1, 614/6, 614/12, 615/1, 616/3, 617/3, 618/3, 619/1, 619/2, 620/3, 621/3, 622/3, 623/5, 624/8, 625/3, 625/2, 627/2, 628/3, 629/2, 629/9,630/2, 631/2, 634/2 635/1, 636/2, 637/2, 626/2, 571/2, 203/5, 613/3 położonych Mierzęcicach.


Z ustaleniami dotyczącymi powyższego zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 4. tel. (032) 288-79 -00 w.121


 

                      WÓJT GMINY MIERZĘCICE

/-/ STANISŁAW PAKS    

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o modernizacji gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami zlokalizowanego w Mierzęcicach przy ul. Wolności.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2006 10:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż