ZARZĄDZENIE NR 0151/163/2005
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 18 listopada 2005r.


w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

    

     Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn.zmianami) w związku z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn.zmianami)

zarządzam, co następuje:


§ 1


Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mierzęcice stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:14.12.2005 10:24
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:02.02.2006 11:44