Rejestr instytucji kultury


Elektroniczny rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Mierzęcice, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012 r., poz. 189).


Niezależnie od niniejszego rejestru, dla każdej instytucji kultury prowadzona jest elektroniczna księga rejestrowa.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora ,

  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,

  • wgląd w akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w godzinach urzędowych.


Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, a odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.


W celu wydania odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy zwrócić się z wnioskiem do Wójta Gminy Mierzęcice.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Treść rejestru w załączniku

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2013 10:57