Uchwała Nr XXXIV/227/2005
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 4 listopada 2005 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15  poz. 148, z późn. zm./

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

1. Dokonać przeniesień w planie wydatków na rok 2005 pomiędzy działami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

 

   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:15.11.2005 10:18
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.11.2005 10:20