Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie decyzji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Siewierzu ul. Wesoła

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

z dnia 03 listopada 2005r.

Na podstawie 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się

że na wniosek Gminy Siewierz reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz wydana została decyzja Nr GK.7331-82/7/D-72/05 z dnia 03 listopada 2005r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu od ulicy Wesołej do ulicy Warszawskiej – etap I na działkach nr:

5071/1, 5071/2, 5070, 5069, 5067, 5066, 5065, 5064, 5063, 8561, 5072/1, 5073/1.

Ewentualne odwołanie od w/w decyzji strony postępowania mogą składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie decyzji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Siewierzu ul. Wesoła
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2005 15:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż