Mierzęcice, dnia 28.12.2012 r.


WÓJT GMINY MIERZĘCICE


na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

informuje, że

w dniu 17.12.2012 roku (poniedziałek) w sali posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, odbył się:

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, położonej w Toporowicach - działki nr 740/5 i 741/3 k.m. 6 objętych księgami wieczystymi CZ1Z/00051183/0 i CZ1Z/00059842/4.

Do uczestnictwa w przetargu zostały dopuszczone dwie osoby, osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.


Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosiła:

66.800, - zł.


Nieruchomość została sprzedana za cenę:


67.500, - zł,


jako najwyższą cenę osiągniętą w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie licytacji.


Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę wraz z podatkiem VAT (23%) w wysokości:

82.129,64,- zł.

Nabywcą nieruchomości została następująca osoba, prowadząca działalność pod nazwą firmy:


Władysław Gawron
firma przedsiębiorcy: Władysław Gawron Zakład Usług Brukarskich-Produkcyjno Handlowych

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, położonej w Toporowicach - działki nr 740/6 i 741/4 i 1/6 udziału w działce 740/4 k.m. 6 objętej księgami wieczystymi CZ1Z/00051183/0 i CZ1Z/00059842/4.

Do uczestnictwa w przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wpłaciła wadium, osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.


Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosiła:


56.050, - zł.


Nieruchomość została sprzedana za cenę:


56.620, - zł,


jako najwyższą cenę osiągniętą w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie licytacji.


Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę wraz z podatkiem VAT (23%) w wysokości:

67.430,39,- zł.

Nabywcą nieruchomości została następująca osoba, prowadząca działalność pod nazwą firmy:

Władysław Gawron
firma przedsiębiorcy: Władysław Gawron Zakład Usług Brukarskich-Produkcyjno Handlowych

 

                                                               Wójt Gminy Mierzęcice
                                                            (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach stanowiących własność Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:28.12.2012 11:45
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:31.12.2012 11:56